• Home
 • We serve
 • Komu jsme pomohli

Komu jsme pomohli

Lions club Pardubice dosud věnoval na dobročinné a charitativní akce částku vyšší než

2 300 000,- Kč
 

 • Příspěvek na pořízení refraktometru pro oční oddělení Krajské nemocnice Pardubice jako podpora projektu na preventivní vyšetření zraku dětí. Šek na částku 50 000,- Kč předán na 10. Zámecké slavnosti 23.5.2009.

 • Speciální „TANDEM“ pro TyfloCentrum Pardubice v hodnotě 17000,- Kč, předáno na 10. Zámecké slavnosti 23. 5. 2008, sponzorský dar - MUDr. Bohumil Nejedlý, Choceň.

 • Příspěvek na nákup speciálního projektoru pro interaktivní tabuli - Mateřská školka pro děti s vadami zraku Pardubice, částka 49 710,- Kč šek předán na 10. Zámecké slavnosti 23.5.2009.

 • Dar Krajské nemocnici Pardubice (společný dar LC PA a Rotary klub Pardubice), 15 000,- Kč formou šeku předáno dne 12.1.2009 při příležitosti setkání na Tříkrálovém koncertě“ - z toho 7 500,- Kč LC PA.

 • Dar Sdružení pro ranou péči v Pardubicích na nákup stimulačních a didaktických pomůcek na podporu psychomotorického vývoje dětí se zdravotním postižením, šek na 24 418,-Kč předán na štědrý večer ve VČD.

 • Realizace místnosti SNOEZELEN pro těžce hendikepované žáky Speciální základní školy v Moravské Třebové, celková částka 100 000,- Kč ve formě šeku předána na 9. Zámecké slavnosti 31. 5. 2008. Lions Club Pardubice zorganizoval grant v celkové výši 100 000,-Kč, které byly tvořeny následovně: 43 200,- Kč dar z USA, 15 000,- Kč pánský LC v Rychnově nad Kněžnou, 5 000,- Kč dámský LC Dobromila v Rychnově nad Kněžnou a náš LC Pardubice 36 800,-Kč.

 • Sponzorský dar na nákup centrifugy pro Dětské centrum Veská, částka 15 000,- Kč ve formě šeku předána na 9. Zámecké slavnosti 31. 5. 2008.

 • Příspěvek Mateřské školce pro děti s vadami zraku Pardubice na vybudování zastřešení dětského koutku. Šek s částkou 17 000,- Kč předán na 9. Zámecké slavnosti 31. 5. 2008.

 • Založení „ Lionské aleje“ – 2. Část, částka 15 000,- Kč (příspěvek jednotlivých členů – IV/2008).

 • Dar na nákup polohovacího lehátka – Dětské centrum Veská (společný dar LC PA a Rotary klubu Pardubice). Šek na částku 15 000,- Kč předán dne 7.1.2008 při příležitosti setkání na „Tříkrálovém koncertě“ - z toho částka 7 500,- Kč Lions Club Pardubice

 • Příspěvek na nákup domácího kina pro TyfloCentrum Pardubice - šek na částku 17 818,- Kč předán na štědrý večer ve VČD.

 • Pořízení přístroje na měření prokrvení končetin dětí po úrazech (pulsní oxymetr) pro oddělení dětské chirurgie Krajské nemocnice Pardubice. Šek na částku 14 000,- Kč předán na 8. Zámecké slavnosti 2.6.2007.

 • Nákup přístroje na záchyt sluchových vad v novorozeneckém věku pro kliniku nemoci ušních, krčních a nosních Krajské nemocnice Pardubice.

 • Šek na částku 10 000,- Kč předán na 8. Zámecké slavnosti 2.6.2007.

 • Příspěvek na nákup interaktivní tabule Mateřské školce pro děti s vadami zraku Pardubice. Šek na částku 20 000,- Kč předán na 8. Zámecké slavnosti 2.6.2007.

 • Nákup kapesní kamerové lupy pro TyfloCentrum Pardubice. Šek na částku 25 410,- Kč předán na štědrý večer ve VČD.

 • Založení „Lionské aleje“ – 1.část, částka 10 000,- Kč, příspěvek jednotlivých členů LC PA – (XI/2006).

 • Příspěvek na výcvik slepeckého psa, částka 5 000,- Kč věnována I. lions clubu Praha (X/2006).

 • Dvojkolo pro jízdu nevidomých v hodnotě 13170,- Kč předáno TyfloCentrum Pardubice na 7. Zámecké slavnosti 27. 5. 2006.

 • Šek na 15 000,- Kč na vybavení pro Stacionář pro zdravotně postižené v České Třebové – předáno na 7. Zámecké slavnosti 27.5. 2006.

 • Šek na 15 000,- Kč na vybavení rehabilitační místnosti pro těžce hendikepované žáky Speciální základní školy v Moravské Třebové. Šek předán na 7. Zámecké slavnosti 27. 5. 2006.

 • Šek na 25 000,- Kč pro TyfloCentrum Pardubice na nákup serveru. Šek předán při štědrovečerním představení ve VČD 24. 12. 2005. Sponzor CESA Pardubice.

 • Notebook v brašně Mateřské školce pro děti s vadami zraku Pardubice v hodnotě 20 000,- Kč. Předán 12. 12. 2005, sponzor firma CESA Pardubice.

 • Příspěvek 10 000,- Kč na lustr pro Východočeské divadlo Pardubice (červen 2005).

 • Krmivo pro koně sloužící zdravotně postiženým - hippoterapie sdružení APOLENKA Pardubice, hodnota 2 000,- Kč, (předáno 17.6. 2005).

 • Madoxův kříž (přístroj k určení úchylky šilhání) pro Mateřskou školku pro děti s vadami zraku Pardubice v hodnotě 10 710,- Kč. Předáno na 6. Zámecké slavnosti.

 • Šek na 15 000,- Kč na nákup kompenzačních pomůcek pro Středisko rané péče v Pardubicích (květen 2005 – 6. Zámecká slavnost).

 • Šek na 10 000,- Kč na vybavení senzomotorické místnosti – Dětské centrum Veská, (květen 2005 – 6. Zámecká slavnost).

 • Dar pro TyfloCentrum Pardubice – pomůcky pro nevidomé a slabozraké v hodnotě 22 160,- Kč. Předáno 3. 2. 2005, sponzor ERA Pardubice.

 • Pomoc jihovýchodní Asii do oblasti postižené vlnou tsunami 25 000,- Kč, leden 2005.

 • Hračky a učební pomůcky v částce 5 415,- Kč pro Hamzovu odbornou léčebnu v Košumberku. Předáno 6.12. 2004 .

 • Příspěvek na Lions Quest 4 000,- Kč, (červen 2004).

 • Šek ve výši 27 900,- Kč na nákup polohovacího vyšetřovacího lehátka pro oddělení dětské chirurgie Krajské nemocnice Pardubice, květen 2004 – 5. Zámecká slavnost.

 • Lokalizátor a korektor tupozrakosti pro Mateřskou školku pro děti s vadami zraku Pardubice v hodnotě 34 650,- Kč. Předán v květnu 2004 na 5. Zámecké slavnosti.

 • Publikace " Několik rad pro rodiče dětí se zdravotním postižením v Pardubicích" – 2. vydání, částka 24 156,- Kč. Sdružené prostředky LC PA a sponzor ZEUS s.r.o. (duben 2004).

 • Dva kočárky za 11789,- Kč pro dětské oddělení Krajské nemocnice Pardubice. Společná akce VČD Pardubice a LC PA, prosinec 2003.

 • Pořízení tandemového dvojkola v hodnotě 16 000,-Kč pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých Pardubice. Sdružené prostředky sponzor ERA s.r.o. a Lions Club Pardubice, říjen 2003.

 • Dar 10 000,-Kč na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, pro Sdružení zdravotně postižených v České republice, červen 2003.

 • Příspěvek na výstavbu dětského hřiště v Dětském centru ve Veská, šek ve výši 30 000,- Kč předán v květnu 2003 na 4. Zámecké slavnosti LC PA.

 • Nákup přístroje k vyšetřování dětí pro Kliniku nemocí ušních, krčních a nosních Krajské nemocnice Pardubice. Šek na částku 30 000,- Kč předán v květnu 2003 – na 4. Zámecká slavnosti LC PA.

 • Příspěvek na obnovu opony Východočeského divadla v Pardubicích, částka 10 000,- Kč, prosinec 2002.

 • Finanční dar 10 000,-Kč pro Sdružení zdravotně postižených v Pardubicích, září 2002.

 • Šek 20 000,-Kč na nákup koně pro hipoterapii ve Sdružení APOLENKA Pardubice. Šek předán v červnu 2002 na 3. Zámecké slavnosti LC PA.

 • Šek na částku 30 000,- Kč na nákup retinometru pro oční oddělení nemocnice Pardubice. Předán v červnu 2002 na 3. Zámecké slavnosti.

 • Dar 10 000,- Kč na nákup pomůcek pro Organizaci slabozrakých a nevidomých, listopad 2001.

 • Příspěvek 105 019,- Kč na vybavení interiérů pokojů pro Dětské centrum Veská. Prostřednictvím LC PA věnoval dr. Elliot Shubert, prezident Lions Clubu Londýn City, říjen 2001.

 • Příspěvek 5 000,- Kč na nákup hraček pro Speciální mateřskou školu při Hamzově odborné léčebně v Košumberku. Sponzorovali členové LC PA Miroslav Řehounek a Josef Kovárník, září 2001.

 • Šek na částku 5 000,- Kč Speciální škole v Moravské Třebové, září 2001.

 • Šek na 10 000,- Kč na pořízení CAM přístroje pro slabozraké děti pro Nemocnici v Pardubicích předán na 2. Zámecké slavnosti , červen 2001.

 • Šek na 40 000,-Kč na bezbariérový přístup do prostor pardubického zámku předán na 2. Zámecké slavnosti, červen 2001.

 • Nákup videokamery v ceně 15 000,- Kč pro stacionář Jitřenka v Chrudimi. Sponzor CHEMING a.s., prosinec 2000.

 • Příspěvek na bezbariérový přístup do prostor pardubického zámku. Šek na částku 60 000,-Kč předán na 1. Zámecké slavnosti, červen 2000.

 • Příspěvek 40 000,- Kč na nákup myčky kojeneckých lahví pro Dětské centrum Veská. Částka získána z dražby pořádané na 1.Zámecké slavnosti v červnu 2000.

 • Dar 13 500,- Kč na nákup pomůcek pro slabozraké a nevidomé, prostřednictvím LC PA sponzorovala firma ERA a.s, květen 2000.

 • Publikace " Několik rad pro rodiče dětí se zdravotním postižením v Pardubicích". Vydání sponzorovala prostřednictvím LC PA firma ZEUS s.r.o. částkou 12 000,- Kč, leden 2000.

 • Finanční dar 10 000,-Kč na nákup inhalátorů kojeneckému ústavu ve Veské listopad 1999.

Děkujeme sponzorům za poskytnutou pomoc.

Lídři v charitě

Lions Club Pardubice

Máte ve svém okolí organizaci nebo jednotlivce, kteří by ve svých aktivitách nebo těžkém osudu potřebovali pomoci?

Máte chuť pomoci těm, kteří Vaši podporu potřebují?

Napište námPole označená hvězdičkou(*) jsou poviná