• Home
  • O nás
  • Naše činnost

Naše činnost

Lions Clubs International je největší veřejně prospěšná organizace na světě, má 1,4 milionů členů organizovaných v 44 600 klubech ze 190 zemích světa. Lionské hnutí bylo založeno v roce 1917 s motem „We Serve“ (sloužíme). Po celém světě jsou Lionské kluby známy svou pomocí slepým a zrakově postiženým, svým mezinárodním programem SightFirst a Lions World Sight Day (světový den zraku), který se koná každý druhý čtvrtek v říjnu ke zvýšení povědomí o nutnosti řešit problémy slabozrakých a nevidomých. Lioni také celoročně sbírají použité brýle k distribuci v rozvojových zemích a to zvláště v měsíci květnu, který je "Lions Recycle for Sight" měsícem.

Lions Club Pardubice má též své hlavní zaměření v pomoci slabozrakým a nevidomým. Spolupracuje především s TyfloCentrem Pardubice. Další oblastí je pomoc postiženým a nemocným dětem. Pomoc byla poskytnuta například Dětskému centru Veská, Krajské nemocnici Pardubice, Mateřské škole pro děti s vadami zraku v Pardubicích, Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s., Hamzově odborné léčebně v Košumberku, Speciální základní škole v Moravské Třebové a dalším. Lions Club Pardubice poskytuje pomoc nejen z vlastních zdrojů, ale pomáhá potřebným sháněním sponzorských darů. Finanční dary jsou spravovány na samostatném účtu, Lions Club na rozdíl od některých nadací hradí svůj provoz z členských příspěvků členů klubu a nikoliv z části darovaných prostředků. Chcete-li pomoci potřebným finanční částkou, můžete ji poukázat na charitativní účet vedený u ČSOB, a.s.,

číslo účtu: 272152243/0300.

V případě nepeněžního daru či nabídky jiného druhu pomoci se prosím obracejte na presidenta klubu nebo některého z členů klubu.

Lídři v charitě

Lions Club Pardubice

Máte ve svém okolí organizaci nebo jednotlivce, kteří by ve svých aktivitách nebo těžkém osudu potřebovali pomoci?

Máte chuť pomoci těm, kteří Vaši podporu potřebují?

Napište námPole označená hvězdičkou(*) jsou poviná