2017 - 2018

Lionský den na koupališti Cihelna

1.srpna 2018 proběhla už tradiční akce " Lionský den na koupališti Cihelna". V horkém letním počasí a za účasti cca 2500 návštěvníků jsme společně s LC Hradubice uspořádali soutěže na tobogánu a elektronické střelnici. Do soutěží oba kluby věnovaly ceny v hodnotě 15.000 Kč. Součástí našeho dne byla prezentace Sdružení přátel vodících psů, kterému při vyhlášení vítězů předal za LC Pardubice prezident Alexandr Krejčíř šek na 20.000 Kč, který bude použit na nákup nového vodícího " štěněte". Děkujeme všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu akce, speciální poděkování patří Lídě a Petrovi Ministrovým.

DSC02472
DSC02495
DSC02576
DSC02579
DSC02584
DSC02594
DSC02599
DSC02610

Předání funkce prezidenta

14.6.2018 proběhlo předání funkce prezidenta. Při slavnostním ceremoniálu končící prezident Jiří Doležal předal odznak novému prezidentovi Alexandru Krejčířovi a popřál mu hodně úspěchů v nastávajícím Lionském roce.

prezidenti

Zámecká slavnost Lions clubu v Pardubicích

Poslední květnová sobota patřila pardubickému Lions clubu a jeho Zámecké slavnosti. Tentokráte to bylo již 17. setkání členů Lions clubu Pardubice, jejich přátel i sympatizantů na pardubickém zámku.
Zámeckou slavnost navštívila řada hostů lionského hnutí z různých klubů. Slavnost také pozdravila prezidentka nově založeného lionského klubu „Hradubice“ Liduška Ministrová.

Během příjemného večera, který programově naplnili herci a účinkující pardubického divadla, předal odstupující prezident Jiří Doležal charitativní dar formou šeku pro TyfloCentrum Pardubice ve výši 42 000,- Kč. Díky tomuto daru si pořídí v TyfloCentru speciálně vybavený notebook pro zrakově postižené. Také byl představen president na nový lionský rok Alexandr Krejčíř. Hlavní akcí večera byla aukce. Charitativní aukce probíhala na nádvoří zámku a pro dražbu byl připraveno 7 atraktivních předmětů – například archivní víno s podpisy Felixe a Felixe Slováčkových, výtvarné artefakty, kravata Donalda Trumpa….

Licitátor lion Vlastik Freiberk spolu s moderátorem večera hercem Pavlem Novotným vytvořili sehranou dvojici, které dražitelé nemohli odolat a tak byly předměty vydraženy v částce více než 45 000,- Kč.

SEK3431
SEK3445
SEK3446
SEK3456
SEK3461
SEK3464
SEK3476
SEK3480
SEK3481
SEK3484
SEK3488
SEK3490
SEK3500
SEK3508
SEK3510
SEK3514
SEK3522
SEK3530
SEK3540
SEK3542
SEK3544
SEK3563
SEK3568
SEK3572
SEK3576
SEK3626
SEK3660
SEK3661
SEK3675
SEK3684
SEK3699
SEK3704
SEK3724
SEK3763
SEK3776
SEK3802
SEK3831
SEK3841
SEK3847
SEK3853
SEK3857
SEK3860
SEK3865
SEK3868
SEK3894

Založení nového klubu v Pardubicích

Dne 25.5.2018 proběhla v Sezemickém domě slavnostní Charter night nového klubu LC Hradubice. Jedná se o smíšený klub a členové jsou z Pardubic, Hradce Králové a z blízkého okolí. Charter prezidentkou je paní Ludmila Ministrová. Patronský klub je LC Pardubice.

Jirka Doležal – LC Pardubice červen 2018

1
2

Jarní výlet LC Pardubice v roce 2018

Tradiční akcí pardubických Lionů jsou jarní výlety. V roce 2018 se členové klubu v poslední dubnovou sobotu vydali na západní okraj Českého ráje, kde nejprve navštívili majestátní hrad Kost.
Počasí nám přálo a výhledy z hradu na údolí k severu s rybníkem a na údolí směrem k jihu, zvané Plakánek a lemované skalami, byly úchvatné. Po prohlídce hradu jsme se přesunuli do městečka Sobotky, kde jsme se posilnili a prohlédli starobylé čtvercovém náměstí. Odpoledne jsme absolvovali prohlídku pamětihodností města Sobotky. Paní Radka Vokounová, pracovnice Městského informačního centra nám ukázala řadu zachovaných roubenek ve městě.
Známý je zejména Šolcův statek a jeho krásná zahrada. Navštívili jsme i místní hřbitov, odkud je krásný pohled na město a je zde pochována řada osobností spjatých se Sobotkou. Patří k nim i český básník a prozaik Fráňa Šrámek. Na další skvost Sobotky, zámek Humprecht už čas nevyšel – příště.

Láďa Koudelka – LC Pardubice červen 2018

1
2
3
4
5
6

Charita LC Pardubice a divadelní představení 

20. března 2018 uspořádal Lions Club Pardubice ve Východočeském divadle charitativní divadelní představení ve prospěch Střediska rané péče v Pardubicích. Za přítomnosti primátora Statutárního města Pardubice Martina Charváta a guvernéra Lionského distriktu D 122 Bohumíra Krátkého předal viceprezident Lions Clubu Pardubice Alexandr Krejčíř šek v hodnotě 50.000,- Kč ředitelce Střediska rané péče paní Blance Brandové. O úspěch této akce se velkou měrou zasloužili protagonisté večera, se kterými spolupracujeme již několik let a vždy svým uměním dokáží vyprodat naše divadlo a tím významně podpořit naší charitativní činnost.

Děkujeme tímto všem partnerům za významnou podporu této akce a velké díky patří také vám všem, kteří jste se akce účastnili.

Saša Krejčíř – LC Pardubice červen 2018

01 vcd
02 vcd
03 vcd
04 vcd
05 vcd
06 vcd
07 vcd
08 vcd
09 vcd
10 vcd
11 vcd
12 vcd
13 vcd
14 vcd

Lídři v charitě

Lions Club Pardubice

Máte ve svém okolí organizaci nebo jednotlivce, kteří by ve svých aktivitách nebo těžkém osudu potřebovali pomoci?

Máte chuť pomoci těm, kteří Vaši podporu potřebují?

Napište námPole označená hvězdičkou(*) jsou poviná